Pályázati felhívás

Beküldési határidők: 2021. október 20.
Fotópályázat 2021 – Pályázati kiírás  


A Magyar Mérnök Kamara Közlekedési Tagozata fotópályázatot hirdet a közlekedési szakterület képi megjelenítésének erősítésére.

 

A pályázat célja ápolni azt a hagyományt, amelyben a közlekedési szakma képekben is láthatóvá válik, továbbá a fotóarchívum bővítése, a készülő szakmai kiadványok megfelelő minőségű és mennyiségű képanyaggal való ellátása. A pályázat során olyan fényképeket várnak a szervezők, amelyek a közlekedéshez, a közlekedés mindennapjaihoz kapcsolódnak.

2021-ban két kategóriában lehet pályázni, melyekre digitális fényképezőgéppel készített felvételek küldhetők be. Mindazok az elbírálás során külön-külön értékelésen vesznek részt, így ezt a beadandó képek elnevezésénél is meg kell különböztetni

Pályázati kategóriák

A)    Közutak, vasutak, légi- és vízi közlekedés

A természet, a légi- és vízi közlekedés, az út, a vasút és a pihenőhelyek kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és harmóniája a környezettel. Egy pályázó legfeljebb 4 képpel pályázhat ebben a kategóriában.

B)    Műtárgyak

A természet és a műtárgyak kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és harmóniája a környezettel. Egy pályázó legfeljebb 4 képpel pályázhat ebben a kategóriában.

  

Pályázati feltételek

 A fotópályázaton bárki részt vehet, kivéve a hivatásos fotósokat.

 Pályázni kizárólag olyan fotóval lehet, amely más fotópályázaton nem került benyújtásra, illetve nem ért el eredményt.

 

A képeknek a következő fájlnevet kell adni:

_kép sorszáma_VezetéknévKeresztnév_kép címe.jpg

Például: A01_KissAladár_Híd.jpg, B03_Kovács Lajos_Út.jpg

A pályázatra elfogadott fotók a IV. Magyar Közlekedési Konferencián kerülnek bemutatásra.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. október 20.

Zsűrizés: 2021. október 25-ig

Értesítés: 2021. október 31-ig

Bemutató: 2021. november 10-11.

Bemutató helye: Siófok, Azúr Hotel

__________________________________________________________________________________________________________________________________

A pályázónak a fényképet/fényképeket a kitöltött pályázati adatlappal együtt e-mailen kell eljuttatnia a beküldési határidőig (kecskemeti.ivett@kozut.hu, Tárgy: Fotópályázat ).
__________________________________________________________________________________________________________________________________

A pályázónak pályázati adatlapot kell kitöltenie, amin a beküldött képeket összesíti. Az adatlap a pályázati kiírás végén található. Azok a pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a kitöltött adatlap vagy olvashatatlanul, illetve hiányosan került kitöltésre nem kerülnek elbírálásra. 

A pályázaton digitális fényképezőgéppel készített, illetve filmről vagy diáról digitalizált színes és monochróm fotókkal lehet részt venni az alábbiak szerint:

·          A képeket csak JPEG formátumban (hosszabbik oldal 1920 pixel méretben) lehet beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg a 2 Mb-t.

·          A későbbiekben díjazott képek sRGB színprofilban elkészített JPEG fájl, maximális minőség (Adobe Photoshop jpeg 10-nek megfelelő tömörítés ajánlott), amelynek felbontása megegyezik az eredeti fájl (pl. RAW) felbontásával, maximum a vágás méretével csökkenhet.

·          Az elküldött kép maximálisan megengedhető vágása az eredeti formátum képpontjainak 50%-a. Amennyiben a vágás nagyobb mértékű, akkor azonnali kizárásra kerül a pályázatról!

·          A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight).

·          Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

·          Bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,

·          A pályázaton nem vehetnek részt olyan képek, amelyek dátummal vagy egyéb – a készítő kilétére utaló – felirattal vannak ellátva. Nem lehet pályázni filmből kimásolt, úgynevezett digitális pillanatképpel.

·          Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

·          A filmről vagy diáról digitalizált fotók a digitális fényképezőgéppel készült felvételekkel együtt kerülnek elbírálásra.

·          A pályázók aktuális ranglistája az intraneten figyelemmel kísérhető.

Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.

Pályázati információ:
Név: Szerencsi Gábor
Tel: 1/819-9676
E-mail: szerencsi.gabor@kozut.hu

A pályázat értékelése és díjazása
A pályázatot a Magyar Mérnök Kamara Közlekedési Tagozat tagjaiból álló 3 fős zsűri két fordulós (első forduló igen-nem, második forduló 1-10-ig pontozás) zárt zsűrizés alatt dönt a díjakról.

 

Zsűri:·        

· Szilágyi András
· Lakits György
· Szerencsi Gábor

A zsűri döntése végleges és megfellebbezhetetlen.

A zsűri a beküldött nevezési lapon megjelöli a pályázatokat, hogy zsűrizésre elfogadja (Elfogadva: E,), díjazza (Díjazva: D) vagy nem megfelelőség esetén a pályázatból kizárja (Nem került elfogadásra: -).

Az eredményekről, illetve pontszámokról a Közlekedéstudományi Egyesület honlapján (www.ktenet.hu) adunk tájékoztatást az eredményhirdetést követően.

Az eredményhirdetés díjai:

A Közutak és vasutak, a Műtárgyak kategóriában a legjobb három pályázó oklevelet és vásárlási utalványt kap (az I. helyezett 25.000 Ft, a II. helyezett 15.000 Ft, a III. helyezett 10.000 Ft értékben).

A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén kategóriákat ne értékeljen vagy több kategóriát összevontan értékeljen, esetleg további különdíjakat ítéljen meg.

A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel nem lehet élni.

A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Magyar Mérnök Kamara Közlekedési Tagozata részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy a Magyar Mérnök Kamara Közlekedési Tagozat nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen.

 A pályázati adatlap a IDE KATTINTVA található.

  

Lakits György

elnök
Magyar Mérnök Kamara- Közlekedési Tagozat