Tisztelt Érdeklődő!

Az adózási változásokért kérjük, gördítsen lejjebb, az oldal közepéig!

Idén 6 éves a Közlekedési Kultúra Napja. A 2019. évi 5. évforduló alkalmából készítettünk több kisfilmet is. Az egyiket itt megmutatjuk Önnek. Bízunk abban, hogy ezzel  tevékenységünk hasznossága  az Ön számára is egyértelművé válik:

 

 

Kérjük, hogy amennyiben még nem rendelkezett a javunkra, és  ha teheti, adójának 1%-ával szíveskedjen támogatni  a Közlekedéstudományi Egyesületet! 

1% RENDELKEZŐ NYILATKOZAT a KTE JAVÁRA.

A kedvezményezett neve:  Közlekedéstudományi Egyesület

A kedvezményezett adószámához ezt kell beírni: 19815709-2-42 

Szíves támogatását előre is köszönjük!

 Üdvözlettel,
 A KTE vezetősége

 

Itt olvashatók a legfrissebb, a NAV oldaláról származó adózási információk:

  

A 2019-ben szerzett jövedelem bevallása


 1. Adóbevallási tervezet

Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan adóbevallási tervezetet?

A NAV elkészíti és 2020. március 15-től ügyfélkapus azonosítással elérhetővé teszi a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet az elektronikus felületen (WebNYK)

 • a magánszemélyeknek,
 • a mezőgazdasági őstermelőknek,
 • az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és
 • az egyéni vállalkozóknak.

Ki kérheti az adóbevallási tervezet postázását?

2020. március 16-áig azok kérhetik a tervezet postázását SMS-ben, levélben, telefonon, személyesen vagy elektronikusan, akik nem regisztráltak az Ügyfélkapura, és önállóan nem nyújtották be 2019-re vonatkozó bevallásukat.

Milyen adatokat tartalmaz az adóbevallási tervezet?

Az adóbevallási tervezetet a NAV a magánszemély munkáltatója, kifizetője által megadott adatok alapján készíti el. A tervezet tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett

 • szja-köteles jövedelmet és annak adóját,
 • az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját,
 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét,
 • a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és a fizetendő szociális hozzájárulási adót.

Mikor kell az adóbevallási tervezetet módosítani, kiegészíteni?

Ha az adózó

 • mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani és ezért, ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli;
 • áfafizetésre kötelezett magánszemély;
 • egyéni vállalkozó;
 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,
 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírság fizetésére köteles;
 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles;
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot;
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;
 • a jóváhagyott osztalékadójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 • valamely bevételével összefüggésben az ekho szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével összefüggésben szociális hozzájárulási adóelőleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;
 • adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.

Egységes határidő2020. május 20. Eddig van lehetőség az adóbevallási tervezet javítására, kiegészítésére, elfogadására és az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat leadására.

2. Magánszemély által elkészített bevallás 

Az adózó maga készíti el szja-bevallását, ha az adóévben

 • csak olyan adóköteles bevételt szerzett, amelyről a kifizető nem küld adatot év közben a NAV-nak,
 • a bevételt nem kifizetőtől szerezte,
 • az adóbevallási tervezetet kiegészíteni vagy módosítani kívánja, de ügyfélkapuval nem rendelkezik.

Milyen nyomtatványon kell elkészíteni a bevallást?

19SZJA nyomtatványon.

Egységes határidő2020. május 20. Eddig van lehetőség a bevallás benyújtására, az adó megfizetésére és az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat leadására.

A tájékoztatás jogszabályi alapja:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 11.-13. §.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. számú melléklet I. fejezet B/2. pont.


Kérjük, hogy amennyiben még nem rendelkezett a javunkra, és  ha teheti, adójának 1%-ával szíveskedjen támogatni  a Közlekedéstudományi Egyesületet! 


Támogatását előre is köszönjük!


IRODA: 1066 Budapest, Teréz Krt. 38. II/235. SZÁMLÁZÁSI- ÉS LEVELEZÉSI CÍM: 1066 Budapest, Teréz Krt. 38. (2014. február 4-től) NYITVATARTÁS:  AZ AKTULÁSIRÓL TÁJÉKOZÓDJON A FŐOLDALON 
TELEFONSZÁM: +36 1 353 2005 MOBIL: +36 30 512 1911, +36 30 209 5049, +36 30 567 9879 TELEFON/FAX: +36 1 353 0562 E-MAIL: info@ktenet.hu
ADÓSZÁM:
19815709-2-42 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 403 SZÁMLASZÁM: 10200823-22212474-00000000