Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint:

Jelen weboldalon keresztül történő támogatás/adomány/tagdíj befizetéshez előzetes regisztráció szükséges.

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a befizetéseket bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerint szükséges adatok.


A befizetések befogadója, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:

KTE
Közlekedéstudományi Egyesület

1066 Budapest, Teréz Krt. 38.
Adószám: 19815709-2-42

Telefon:
+36 1 353 2005, Telefon/Fax: +36 1353 0562

E-mail és Website:
info@ktenet.hu, www.ktenet.hu

Az iroda nyitvatartása:
Hétfőtől-csütörtök: 8:00 - 16:30
Péntek: 8:00 - 14:00

Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza az "KTE" Egyesületet, mint Adatkezelőt, adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.


A befizetés során megadott adatokat a "KTE"-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.
A nyilvántartott adatokhoz csak a "KTE" jogi képviselői és felelős munkatársai férhetnek hozzá.


Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

Befizető adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bíróság (FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi Kerületi Bírósága) előtt érvényesítheti.


2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk a Résztvevőket, hogy a weboldalt (www.ktenet.hu) tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a MAXER Hosting Kft. üzemelteti (ügyfélfogadás és postacím: Budapest XIII. Victor Hugo u. 18-22. Cj.08-09-013763 Asz.13670452-2-08), E-mail cím: support@maxer.hu, Tel.: +36 1 257 9913 Fax: +36 1 700 1951 (H-P 9-16h-ig).

Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.


Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.


Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével.


Jogforrások hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257


Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2015.07.31-től